Polityka Prywatności

Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej „Serwisy”) jest Satoria Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ul. Puławska 2, Budynek B, NIP5271557591, REGON012330410, kapitał zakładowy 11 108 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XiII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281121 (dalej „Satoria Group S.A.”).

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Satoria Group S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisów. Korzystając z Serwisów, w szczególności zakładając konto w Serwisach i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisów akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i te, dotyczące plików cookie.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW
1. Satoria Group S.A. zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających (na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz przepisów polskiej  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) . 
2. Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu:

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Satoria Group S.A. dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Satoria Group S.A.  prowadząc Serwisy stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Satoria Group S.A. danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisach zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z Satoria Group S.A. (adres e-mail:dane@statoriagroup.pl telefon: +48 22 463 62 27 adres korespondencyjny: Satoria Group S.A. ul. Puławska 2, Budynek B , Warszawa (02-566).

PLIKI COOKIE
Satoria Group S.A. stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Satoria Group S.A. tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do preferencji Użytkowników.
Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookies". Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

SATORIA GROUP S.A. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE
Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.

Pliki cookie należące do Satoria Group S.A. są wykorzystywane w następujących celach:

Oprócz własnych plików cookies w Serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.
Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE
To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 
Więcej informacji- Internet Explorer 
Więcej informacji- Chrome 
Więcej informacji- Firefox  
Więcej informacji- Safari 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tego serwisu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE
Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. 
SATORIA GROUP S.A. korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów. 
Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez  te pliki cookie, dotyczy korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w  internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności  w serwisie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. 


Nazwa pliku Cookie

Wygasa po (okres ważności)

Opis pliku cookies

__utma

730 dni

Identyfikator użytkownika - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www ;"trwałe" cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę  kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on  określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.

__utmb

Wygasa po 30 minutach braku
aktywności

Identyfikator sesji - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www Plik cookies współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.

__utmc

Pod koniec sesji

__utmz

182 dni

Identyfikator kampanii - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
SATORIA GROUP S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. O zmianach zasad Polityki Prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisów. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Satoria Group S.A. (adres e-mail: dane@statoriagroup.pltelefon: +48 22 463 62 27 adres korespondencyjny: Satoria Group S.A. ul. Puławska 2, Budynek B , Warszawa (02-566)).

start hotel Atos

Panorama pokoju
Recepcja
Hotel
Wyznacz trasę z:
Hotel Warszawa